Úvodní strana |  Registrace |  Přihlášení |  Zobrazit košík


Home » Odolnost Trachycarpus wagnerianus

Proč jsou naše ´Wagneriány´tak dobré?

  Palmy Trachycarpus wagnerianus jsou vypěstovány ve volné půdě. Po dosažení prodejní velikosti jsou vyjmuty ze země a umístěny do kontejnerů. Ve snaze o snížení nákladů na transport je zachován minimální kořenový bal. Po takovém zásahu do kořenového systému mívají palmy tohoto druhu problémy s růstem z důvodu pomalé regenerace kořenů, z nichž zbyly jen zkrácené hlavní kořeny, zbavené vyživujících vlásečnic.V takovémto stavu jsou většinou  prodávány konečnému zákazníkovi.

Na rostlině se poškození kořenů projeví většinou osycháním starších listů, výrazným zpomalením nebo úplným zastavením růstu. Teprve po regenaraci kořenového balu, po 2-3 letech od vyjmutí, začínají růst zdravé listy standartní velikosti, ale přesto může být jejich růst nadále velmi pomalý.

  Nově narostené listy rostlin se silně redukovanými kořenovými baly bývají často neúměrně malé. Stává se, že palmy ještě v průběhu léta díky vysokému odparu z listů i přes veškerou péči uhynou, ale i když v takto špatné kondici přežijí do zimy, jejich šance na vyrovnání se s většími mrazy jsou minimální. U palem, kterým v průběhu léta narostlo hodně listů a v listech shromáždily dostatek sacharidů a dalších látek ovlivňujících jejich mrazuodolnost, je schopnost zvládnou extrémní mrazy přirozeně mnohonásobně větší. 

Námi prodávané palmy jsou nejprve ponechány v kontejnerech tak dlouho, až je jejich kořenový bal plně obnoven.  K prodeji jsou pak vyselektovány pouze jedinci dobře rostoucí, s plně se vyvíjejícími listy.

Po vysazení do volné půdy rychle rostou a díky velmi dobré kondici zvládají bez problémů mrazy až -22 °C, s minimálním poškozením listů již první zimu po výsadbě.  Námi prodávané palmy druhu Trachycarpus wagnerianus jsou vůči mrazu díky jejich původu a velmi dobré kondici mnohem odolnější než Trachycarpus fortunei.